E-ISSN 1309-6222
Amaç ve Kapsam

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin resmi bilimsel yayın organı olan Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi (Yoğun Bakım Derg), çocuk, nöroyoğun bakım, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakımda fizyoterapi uygulamaları dahil yoğun bakım, akut tıp ve acil tıp konu ve alanlarında temel bilimler ve klinik araştırma makaleleri başta olmak üzere, derleme yazı, olgu raporu, editör görüşü ve editöre mektup tarzında yazılar yayınlayan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir elektronik dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi; Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EMBASE, Scopus, EMCare, CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, HINARI, ProQuest and Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

 

Derlemeler genellikle davet üzerine gönderilen yazılardır. Editöre mektuplar yayınlanan yazılara yönelik yazılabilir. Bazı sayılar özel bir konuda konunun uzmanları tarafından yazılmış derlemelerin yer aldığı özel sayı olarak yayınlanabilir.

  

Derginin amacı yoğun bakım bilim dalında yapılan çalışma bulguları, fikirler ve ilginç olguların iletilmesi ve paylaşılmasıdır. Dergimiz klinik ve temel bilim dallarında yoğun bakım ile ilgili tüm hekimler ve sağlık personeline yönelik olarak yayınlanmaktadır.

 

 

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.dcyogunbakim.org adresinden ulaşılabilir.

 

Materyal Sorumluluk Reddi

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editörler, editöryel kurul ya da yayıncının görüşü değildir; Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, editörler, editöryel kurul ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 


 

Dergi Yayın Yönergesi

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018