E-ISSN 1309-6222
Popüler Makaleler
Yoğun Bakımda Uzun Yatan Hastaların Özellikleri, Sonuçları ve Maliyetleri
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 53-58)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.12
4886 kez görüntülendi
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilator İlişkili Pnömoni İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 34-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.08
4444 kez görüntülendi
Yoğun Bakımda Kateter Nedenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önlemede Gümüş Kaplı İdrar Sondasının Etkinliği
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 45-47)
4188 kez görüntülendi
Yanık Hastalarda Enfeksiyon Etkenleri ve Mortaliteye Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.01
3806 kez görüntülendi
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Bir İnsülin İnfüzyon Tedavi Protokolünün Etkinliği
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 9-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.03
3793 kez görüntülendi
Kritik Hastaların Ağız Hijyeninde Tek Başına Klorheksidin Gargara ve Klorheksidin Gargarayı Takiben Ağız Sekresyonlarının Vakumla Çekilmesinin Etkilerinin Karşılaştırması
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 13-16)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.04
3716 kez görüntülendi
Critically Ill Surgical Patients Followed in a Medical Intensive Care Unit
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 60-62)
3625 kez görüntülendi
Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 8-11)
3543 kez görüntülendi
Yoğun Bakımda Endotrakeal Entübasyon Komplikasyonları
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 39-43)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.09
3462 kez görüntülendi
Karma Yoğun Bakımda Yatan Cerrahi ve Dahili Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 5-8)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.02
3437 kez görüntülendi
Yılan Isırmasına Bağlı Gelişen Dissemine İntravasküler Koagülasyon ve Ölüm
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 17-18)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.05
3436 kez görüntülendi
Yoğun Bakım Gerektiren Nadir Bir Ateş Nedeni: Parkinson Hastalığında Levodopa Çekilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 52-54)
3419 kez görüntülendi
Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Toplum Kökenli Pnömoni
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 25-30)
3414 kez görüntülendi
Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 1-5)
3414 kez görüntülendi
Glisemik Kontrolün Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 1-7)
3395 kez görüntülendi
Mechanical Complications Related to Central Venous Catheterization: Lessons to be Learned From Two Cases
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 70-72)
3356 kez görüntülendi
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
3286 kez görüntülendi
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Protokolü Uygulaması: Bir Yıllık Deneyim
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 35-39)
3263 kez görüntülendi
Yoğun Bakımlardan Göğüs Hastalıkları Kliniğine Devir Alınan Olguların Prognozu ve Prognozu Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 29-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.07
3230 kez görüntülendi
Olağandışı Durumlarda Yoğun Bakım Organizasyonu: Uzman Önerileri
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 49-52)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.11
3206 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017