E-ISSN 1309-6222
Derleme
Postoperatif İyileşmenin Hızlandırılması için Perioperatif Sürecin Güncel Yönetimi
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 51-58
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1408
Anahtar Kelimeler: ERAS, postoperatif iyileşmenin hızlandırılması
Özet

ERAS postoperatif organ disfonksiyonunu minimalize etmek ve hastayı mümkün olduğu kadar erken normale döndürmek amacıyla oluşturulmuş multidisipliner, multimodal bir programdır. Bu protokol birçok farklı ögeden oluşur. Hastanın perioperatif sürecini yönetirken klasik ve dogmalara dayanan tedavilerden radikal bir değişimle modern konseptlere değişimi öngörür. Temel felsefesi cerrahi travmadan kaynaklanan metabolik stresi azaltmak ve komplikasyona yol açmadan mobilizasyonu ve gastrointestinal fonksiyonları desteklemektir. ERAS ögeleri hastanın poliklinikte başlayıp, evde sonlanan perioperatif sürecinin tamamını etkileyerek erken derlenmeyi sağlamayı amaçlar. Büyük ameliyatlardan sonra konvansiyonel bakım ile ERAS programlarını karşılaştıran pek çok çalışmada erken derlenme ve taburculuk lehine sonuçlar elde edildi. Bu derlemenin amacı, postoperatif derlenmenin hızlandırılması için perioperatif bakımdaki yenilikleri ve bu ögelerin birlikte kullanımını öngören protokolleri gözden geçirmektir.


Cite this article as
: Gündoğdu H. Postoperatif İyileşmenin Hızlandırılması İçin Perioperatif Sürecin Güncel Yönetimi. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (2): 51-58.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018