E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Hacettepe Üniversitesi Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Gelişimi - 33 yıllık deneyim
1 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Akyurt Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye  
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 77-82
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1234
Anahtar Kelimeler: Hasta, tedavi etkinliği, yanık, yanık ünitesi
Özet

Amaç: Yanık hastalarının değerlendirilmesinde LA50 değeri, tedavi etkinliğinin belirlenmesi ve zaman içerisindeki gelişimin ortaya konması açısından önemlidir. Bu araştırmada, 1 Ocak 1979 ile 1 Ocak 2013 yılları arası, ünitemize yatarak tedavi edilen hastalarımız için LA50 değerleri ve ilgili parametreler araştırıldı.

 

Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 1979 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yanık Ünitesinde yatarak izlenen 2051 hastanın demografik özellikleri kaydedildi. Yanık yüzdesi LA50 değerlerinin yıllar bazında değerlendirilmesi ve karşılaştırılması için tüm hastaların yanık yüzde verileri kaydedildi. Grafik yöntemi ve probit log grafik yöntemi kullanılarak LA50 değerleri hesaplandı ve dekatlar halinde karşılaştırması yapıldı.

 

Bulgular: Mortaliteye neden olan ortalama LA50 değeri %51,27 olarak tespit edildi. LA50 değerimizin 0-14 yaş grubunda 1979- 1990’de %24 iken, 1991-2000’de %40 ve 2002-2013’de ise %70 olduğu görüldü. 15-45 yaş arası LA50; yıllık dekatlara göre sırasıyla, %17, %38, %50 iken, 45-65 yaş arası, %10, %30, %30 ve 65 yaş üzeri, %16, %30, %20 olarak bulundu.

 

Sonuç: Son 4 dekatta yanık LA50 değerlerinde, özellikle çocuk yaş gruplarında belirgin ilerleme gözlenmiştir. Merkezimizde de çocuk yanıklarda dekatlar içerisinde LA50 değerinde belirgin artış vardır. Aynı ilerleme, diğer önemli yanık merkezlerindeki sonuçlara paralel olarak, yaşın yanık yaralanması üzerine olumsuz etkilerinden dolayı yaşlı grupta tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018