E-ISSN 1309-6222
Olgu Sunumu
Juguler Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Gelişen Horner Sendromu: Olgu Sunumu
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1178
777 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İnternal juguler kateterizasyon, komplikasyon, Horner Sendromu, yoğun bakım
Özet

Santral venöz kateterizasyon (SVK) total parenteral beslenme, periferik venleri kateterizasyon için uygun olmayan hastalarda venöz yol sağlanması, periferik venleri irrite eden ilaçların uygulanabilmesi, hızlı sıvı resüsitasyonu ve kan transfüzyonu, hemodinamik monitörizasyon takibi, hemodiyaliz uygulaması ve transkütan pace elektrodlarının yerleştirilmesi amacıyla uygulanan invaziv bir işlemdir. Genellikle perkütan yaklaşımla gerçekleştirilen bu uygulamalarda %5-19 oranında çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Geçici hemodiyaliz kateteri uygulamalarında daha düşük komplikasyon riski nedeniyle internal juguler ven (İJV) sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak yine de karotis arter ponksiyonu, damar erozyonu, tromboz ve enfeksiyon gibi önemli komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonlardan ender görülen biri de Horner Sendromudur (HS). Bu yazıda acil plazmaferez ihtiyacı nedeniyle geçici hemodiyaliz kateteri uygulaması sonrası İJV kateterizasyonuna bağlı HS gelişen bir olgu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017