E-ISSN 1309-6222
Olgu Sunumu
Sitrat Toksisitesi ile Komplike Fulminan Wilson Hastalığı Olgusu
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye  
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1138
916 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Wilson hastalığı, akut karaciğer yetmezliği, plazma değişimi, hemolitik anemi
Özet

Wilson hastalığı ağır akut karaciğer yetmezliği ile birlikte ortaya çıktığında fulminan Wilson hastalığı olarak adlandırılır ve hayatı tehdit eden bir durum olarak kabul edilir. Hızlı tanı olanaklarının yaygınlaşması ve karaciğer transplantasyonuna hazırlıkta terapötik plazma değişimi ve benzeri köprü tedavilerinin doğru kullanımıyla mortalitenin azaltılabileceği bildirilmektedir. Hemolitik anemi ve direkt hiperbilirubinemiyle başvuran ve Wilson hastalığı öntanısıyla kesin tanı konulana kadar terapötik plazma değişimi tedavisi uygulanan 14 yaşındaki kız hasta ağır hemorajik komplikasyonlarla kaybedilmiştir. Aynı zamanda transfüzyonlar ile hastada sitrat toksisitesi gelişmesi ve terapötik plazma değişimine rağmen çok hızlı ilerleyen klinik bulguları olması nedeniyle, köprü tedavilerinin başarısız olabileceğini  ve sitrat toksisitesini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunmayı uygun gördük.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017