E-ISSN 1309-6222
Olgu Sunumu
Antifungal İlaca Bağlı Gelişen Yan Etki: Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu Benzeri Klinik?
1 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
2 Manisa Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Manisa , Türkiye  
3 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
4 Bozüyük Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bilecik, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 59-62
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1700
Anahtar Kelimeler: Posterior reversibl ensefalopati sendromu, baş ağrısı, epileptik nöbet, kortikal körlük, yan etki
Özet

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES); baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, epileptik nöbet, görsel semptomlar (görme bulanıklığı ve görme keskinliğinde azalma) ile ilişkili olup, beynin arka sistem damarlarında görülen vazospazm ve perfüzyon bozukluğu ile karakterize olan bir tanıdır. PRES’de en sık görülen klinik bulgular; baş ağrısı, nöbetler, bilinç bulanıklığı, motor defisitler ve görme kaybıdır. Anidulafungin kullanımı sonrası PRES benzeri klinik tablo (baş ağrısı, görme bulanıklığı ve epileptik nöbet) oluşturan, travma öyküsü olan olguda, PRES kliniğine yol açacak diğer nedenler (karotis ve /veya vertebral arter diseksiyonu, batın içi travması, kafa travması vb. travmalar) yapılan tetkiklerle dışlandı. Olgumuzun görme bozukluğu, santral etkilenmeye sekonder olarak değerlendirildi. İlacın epileptik nöbete neden olması da, benzer şekilde santral nöronal etki yaptığını işaret etmektedir. PRES kliniğine yol açıp, görüntülemesi normal sınırlarda olan olguya literatürde rastlanmadı . Bu olgu anidulafungin PRES benzeri klinik tablo oluşturabileceğine dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.


Cite this article as: Kısabay Ak A, Erbüyün S, Heppekcan D, et al. An Adverse Event Associated with Antifungal Therapy: Clinic-Like Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES). Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (2): 59-62.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018