E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Üçüncü Basamak Karma Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Göstergelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Edirne, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 1-6
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1685
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, kalite göstergeleri, performans değerlendirmesi, Pabon Lasso Modeli, toplam kalite yönetimi
Özet

Amaç: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) süreçlerine özgü kalite göstergelerini ölçerek, kritik hasta bakım süreçlerimizin performansını ölçmeyi, yapacağımız kalite iyileştirme çalışmalarımız için ipuçları elde etmeyi ve nihayet “Toplam Kalite Yönetimi” için ilk adımı atarak “mevcut durumun resmini çekmeyi” amaçladık.


Gereç ve Yöntemler
: 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 yataklı üçüncü basamak karma tip YBÜ’de tedavi edilen 347 hastanın demografik özellikleri ve klinik takip verileri retrospektif olarak incelendi ve belirlenen kalite göstergeleri analiz edildi. Pabon Lasso Modeli, kalite göstergesi ile YBÜ yatak kullanım verimliliği değerlendirildi.


Bulgular
: Hastaların yaş ortalaması 65±16, ortalama yatış süresi 8,9±16 gün, yatak devir hızı 34,7, yatak kapasitesi kullanım oranı %98,3, APACHE II ortalaması 23±9 ve standardize mortalite oranı (SMO)<1 saptanmıştır (0,97). Taburculuk sonrası 48 saatte yeniden kabul oranı %2,6, postoperatif 48 saat içinde mortalite oranı %2,2, taburculuk sonrası 90 günlük mortalite %5,1, santral venöz kateter (SVK) kullanım oranı %82, SVK ilişkili kan dolaşım enfeksiyon hızı %12,7, invaziv mekanik ventilatör (MV) kullanım oranı %71, ortalama MV süresi günü 6,5±3 gün ve ventilatör ilişkili pnömoni oranı %12,7 saptanmıştır.


Sonuç
: Kalite göstergelerinin birçoğunun, farklı klinikler arasında kıyaslamaya izin vermediğini, bununla birlikte kliniklerin kendi performanslarını ölçebilmeleri, aksayan süreçleri ve geliştirilebilir sonuçları tespit edebilmeleri için faydalı olduklarını düşünmekteyiz.

 

Cite this article as: Efe S, Sak İ, İnal V. A Retrospective Analysis of Quality Indicators in a Mixed-typed Tertiary Center Intensive Care Unit. Yoğun Bakım Derg 2018; 9 (1): 1-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018