E-ISSN 1309-6222
1 Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Kütahya, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -

Özet

Propafenon aritmi tedavisinde yaygın olarak kullanılan class 1C anti-aritmik ajandır. Özellikle yapısal kalp hastalığı olmayan atrial fibrilasyon hastalarında kullanılmaktadır. Yüksek doz propafenon kullanımı hipotansiyon, aritmi ve ölüm gibi kardiyotoksik sonuçlara neden olabilir. Bu olguda 22 yaşında intihar amacıyla 6750 mg propafenon alımı sonrasında Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise başvuran hastamızı sunduk. Hastaya başlangıçta intravenöz sıvı, bikarbonat ve atropin tedavisi verildi. İntravenöz lipid emülsiyon (ILE) tedavisi sonrasında klinik durumu hızla ve dramatik olarak düzeldi. Destek tedavisine yanıt vermeyen hastalar için ILE tedavisi diğer tedavi seçenekleri arasında düşünülmelidir.

 

Cite this article as: Gönderen K. Successful Treatment of Propafenone Intoxication with Intravenous Lipid Emulsion and Revıew of the Literature.  Yoğun Bakım Derg 2017; 10.5152/dcbybd.2017.1578

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018