E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Endotoksemik sıçanlarda CYP2C11, CYP2C6V ve CYP2D3 enzimlerinin karaciğer gen ekspresyonlarındaki değişimi
1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Konya, Türkiye  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Isparta, Türkiye  
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Ankara, Türkiye  
4 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Ankara, Türkiye  
5 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Aydın, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1552
48 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Endotoksemi, Karaciğer, Gen Ekspresyonu, Sitokrom P 450 Enzimleri
Özet

Amaç: İnsan sitokrom P450 2C9 (CYP2C9), CYP2C19 ve CYP2D6 (sıçanlardaki karşılıkları sırasıyla; CYP2C11, CYP2C6V ve CYP2D3) enzimleri, çok sayıdaki ilacın ve kimyasalın metabolizmasından sorumlu olan ana enzimlerdir. CYP enzim etkinliğindeki değişimler, ilaç toksisitesine veya tedavi yetersizliğine neden olarak hastalığa karşı duyarlılığı etkileyebilir. Bu bilgiler ışığında, sıçanlarda lipopolisakkarit (LPS) ile indüklenen endotoksemi modeli oluşturarak hepatik mikrozomal CYP enzim ekspresyonlarındaki değişimini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Wistar albino cinsi erkek sıçanlar kontrol ve LPS olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Aynı hacimdeki (1 mL/kg) salin solüsyonu veya LPS maddesi (10 mg/kg) intraperitoneal yolla sıçanlara enjekte edilmiştir. Bu uygulamadan dört saat sonra karaciğer dokuları çıkarılmıştır. CYP enzimlerinin karaciğer mRNA gen ekspresyonları, eş zamanlı PCR ile nicel olarak analiz edilmiştir.

 

Bulgular: CYP2C11 ve CYP2C6V'nin karaciğer gen ekspresyonu endotoksemik sıçanlarda 3.35 ve 2.25 kat azalmıştır, ancak CYP2D3 ekspresyonu değişmemiştir.

 

Sonuç: Bulgularımız endotokseminin CYP2C11 ve CYP2C6V aracılı ilaç metabolizmasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle endotoksemi ve sepsis bulgusu olan hastalarda bu enzimlerle metabolize edilen ilcaları kullanırken doz ayarlamasına dikkat edilmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 24.10.2017