E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Pediyatride Sağlık Çalışanlarının Sorbitol Kaynaklı Diyare Hakkında Farkındalığı
1 Department of Clinical Pharmacy, Hacettepe University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey  
Yoğun Bakım Derg ; : -
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1454
137 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Diyare, sorbitol, kritik hasta, pediyatri
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sorbitol kaynaklı diyare hakkında sağlık çalışanlarının farkındalığını saptamaktır. Çalışmada temel hedef, ilaç uygulamaları ve yan etkiler açısından kritik durumdaki yoğun bakım hastalarında olduğu gibi, sorbitol kaynaklı diyare konusunda sağlık çalışanları arasında farkındalığı arttırmak, pediyatride en sık kullanılan ilaçların sorbitol içerikleri konusunda klinisyenlere rehber bir liste oluşturabilmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma prospektif ve kesitsel bir çalışmadır; ilaç veri tabanı incelemesi ve sağlık çalışanlarına yönelik anket uygulanması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlaçlar hakkındaki veri tabanı incelemesi 2015 yılında yapılmış ve bir Üniversite Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik anket de 2016 yılında uygulanmıştır. Türkiye’de 2015 yılı itibari ile bulunan tüm sıvı farmasötik ürünler çalışmada değerlendirilmiştir. Gönüllü ve ankete katılımda uygun olan sağlık çalışanlarından oluşan bir örnekleme (22 doktor ve 24 hemşire) anketler dağıtılmış ve 15 doktor ve 20 hemşireden cevaplar alınmıştır (cevap oranı sırasıyla, %68 ve %83).

 

Bulgular: Toplam 13,852 adet farmasötik ürünün ‘yardımcı madde’ olarak sorbitol içerdiği, bunların 1726 tanesinin sıvı ürünler olduğu gözlenmiştir. Hemşirelerin %60’ı ilaç uygularken dozaj formları içinde yardımcı maddeler olduğunu bilmekte iken, doktorların sadece %20’si pediyatrik hastalarda ilaç reçetelerken bunu dikkate aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %60’ından fazlası, yardımcı maddelerin gastrointestinal yan etkilere neden olabileceği konusunda endişeleri olduğunu belirtmiştir.

 

 

Sonuç: Klinisyenler, özellikle yoğun bakımdaki, ateş, enfeksiyon veya diğer gastrointestinal hastalıkları olan hastalardaki sorbitol kaynaklı diyare gelişim riski konusunda uyanık olmalıdır. Özellikle pediyatrik ve kritik durumda olan hassas hastalarda uygun dozaj formu veya uygulama yolunun seçimi düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017