E-ISSN 1309-6222
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz/ Dahili Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Ankara, Türkiye  
3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz-Yoğun Bakım, İzmir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 93-98
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1328
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, anksiyete, depresyon
Özet

Amaç: Sağlık çalışanları arasında stres, anksiyete ve depresyon sık görülen sorunlardır. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ağır hastalarla uğraşan birimler olarak sağlık kurumları içinde ayrıca stresli çalışma birimleridir. Bu çalışmada, YBÜ çalışanlarında anksiyete ve depresyon sıklığını ve etki eden risk faktörlerini araştırmak amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz YBÜ çalışanları kesitsel çalışmaya dâhil edildi. Kişilerin demografik özellikleri yanı sıra tıbbi öyküleri ve sigara içme durumları kaydedildi. Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS) uygulandı. HADS skoruna göre “sınırda anormal” ve “anormal” olarak değerlendirilen kişiler (skor ≥8) birlikte vaka grubu olarak ele alındı.

 

Bulgular: Çalışmaya 84 hemşire, 23 yardımcı personel ve 5 doktor olmak üzere 112 YBÜ çalışanı dâhil edildi. Katılımcıların 64’ünde (%57,1) anksiyete ve depresyondan en az biri, 30 kişide (%26,8) iki durum birden mevcuttu. Katılımcıların 39‘u (%34,8) halen sigara içmekte idi.

 

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde yardımcı personel olarak görev yapıyor olmak ve eşlik eden hastalık varlığı anksiyete/depresyon gelişiminde başlıca risk faktörleri olarak saptandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018