E-ISSN 1309-6222
Derleme
Solunum Yetmezliğinde Oksijen Uygulama Sistemleri
1 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 99-105
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1329
Anahtar Kelimeler: Oksijen tedavisi, düşük akım, yüksek akım, uzun süreli oksijen tedavisi, oksijen toksisitesi
Özet

Yaşam için vazgeçilmez bir molekül olan oksijen renksiz, tatsız, kokusuz bir gazdır. Oksijen tedavisi endikasyonunun, uygun hastaya doğru olarak konulması önemlidir. Oksijen tedavisi endikasyonları, akut ve uzun süreli oksijen tedavisi olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilir. Akut veya kronik durumlarda oksijen destek ihtiyacı tespit edildikten sonra oksijen farklı sistemler ile uygulanabilir. Sistem seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterler; hipokseminin derecesi, hastanın sistemi tolere edebilmesi ve altta yatan hastalıktır. Oksijen;  nazal kanül, basit yüz maskesi, rezervuarlı maske ve difüzör maske gibi yavaş akımlı sistemler (< 15 L/dk) ile veya ventüri maske ve yüksek akışlı nasal kanül gibi yüksek akımlı sistemler ile uygulanabilir. Bu derlemede amaç; solunum yetmezliği olan hastalarda oksijen uygulama sistemlerinin açıklanmasıdır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018