E-ISSN 1309-6222
Olgu Sunumu
Medikal Tedaviye Hızlı Yanıt Veren Amfizematöz Piyelonefrit: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Nevşehir Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Nevşehir, Türkiye  
2 Nevşehir Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Nevşehir, Türkiye  
3 Nevşehir Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Nevşehir, Türkiye  
Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 106-108
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1170
Anahtar Kelimeler: Akut nekrotizan, piyelonefrit, diyabetes mellitus, tomografi
Özet

Amfizematöz piyelonefrit (APN) nadir görülen fakat mortalitesi çok yüksek olan nekrotizan ve süpüratif bir enfeksiyondur. Genellikle diyabetik hastalarda görülür ve intrarenal veya perirenal alanlarda gaz oluşumu ile karakterizedir. APN olgularında, öyküde diyabetin olması, bilinç düzeyi, üriner obstrüksiyonun varlığı, akut böbrek yetmezliği tablosu ve trombositopeni gibi durumlar ile radyolojik görüntüleme bu hastaların tedavi şeklini belirlemede önemli rol oynamaktadır. Biz bu olgumuzda kontrolsüz diyabeti ve altta yatan kronik böbrek hastalığı olan APN’li bir olgunun başarılı bir şekilde medikal tedaviye olan hızlı yanıtını tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018