E-ISSN 1309-6222
Anahtar Kelime İndex
Akciğer ödemi 22
antimikrobiyaller 7
APACHE 12
beyin omurilik sıvı 18
bilgi kaynakları 7
cerrahi 18
doz ayarlama 7
drenaj 18
erken mobilizasyon 12
hava embolisi 22
kalite göstergeleri 1
mekanik ventilator 12
Pabon Lasso Modeli 1
performans değerlendirmesi 1
Renal replasman tedavisi 7
sağ kalp kateterizasyonu 22
solunum yetmezliği 22
toplam kalite yönetimi 1
Torakoabdominal aort anevrizması 18
Yoğun bakım 112
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018