E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Derleme
Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Toplum Kökenli Pnömoni
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 25-30)
Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 21-25)
Yoğun Bakım Ünitesinde Malnütrisyon: Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Enfeksiyonlar için Önemli Bir Risk Faktörü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 36-42)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.591
Stres Ülser Profilaksinin Yoğun Bakım Ünitesindeki Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansı Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 10-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.587
Yoğun Bakımda Uyku: Var mı, Yok mu?
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 28-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1125
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesindeki Stresörlerin Hasta ve Hemşireler Tarafından Algılanması
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 4-9)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.652
Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükünün Belirlenmesi
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 21-24)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.352
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Terminal Dönem Hastaların Genel Özellikleri ve Maliyetleri
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.683
Türkiye’deki Üniversite ve Özel Hastanelerdeki Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Gücü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 5-10)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.408
Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Mortalitesi: Yaş Risk Faktörü Mü?
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 26-29)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.667
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Nütrisyon Destek Tedavi Uygulamaları
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 30-35)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.660
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiopulmoner Resüsitasyon Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 40-44)
Glisemik Kontrolün Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 1-7)
Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 8-11)
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 1-5)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1353
Yetişkin Kritik Hastaların Nutrisyonel Monitorizasyonunda Nitrojen Dengesi: Prospektif Bir Gözlemsel Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 59-64)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1688
Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı ve Hemşirelik: Fenomenolojik Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 65-70)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1446
Orta Anadolu Bölgesi’ndeki Beş İlde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi ile İlgili Bilgi ve Tutumları
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 77-81)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1558
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 25-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1840
Atrial Fibrilasyonun Solunum Yetmezliği Hastalarının Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 32-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1482
Beyin Ölümü Olgularının Retrospektif Analizi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 23-26)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.595
Bir Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesine Travma Dışı Nedenlerle Yatan Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 70-77)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.817
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 83-88)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1260
Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Kullanım ve Değişim Özellikleri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 53-56)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1179
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateterlerle İlgili Bilgi Düzeyleri
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 34-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.828
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 93-98)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1328
Farklı Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Yoğun Bakım Mortalitesi ile İlişkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 21-27)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1154
Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı Ve Hemşirelik: Fenomenolojik Çalışma
(Yoğun Bakım Derg ; : -)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1446
Hemşirelik Derlemesi
Akut Pankreatitli Hastaların Yoğun Bakım Ekibi Tarafından Erken Tanınması, Bakımı ve Taburculuk Eğitimi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 98-103)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.908
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018