E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiopulmoner Resüsitasyon Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 40-44)
Açık Kalp Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hastaların Kaygı ve Ağrı Distresi: Ağrı Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 1-8)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.02
Torakoabdominal Aort Anevrizma Cerrahisinde Beyin Omurilik Sıvı Drenajının Sonuçları ve Yoğun Bakım Süreci
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 18-21)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1715
Torakoabdominal Aort Anevrizma Cerrahisinde Beyin Omurilik Sıvı Drenajının Sonuçları ve Yoğun Bakım Süreci
(Yoğun Bakım Derg ; : -)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1715
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018