E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Mechanical Complications Related to Central Venous Catheterization: Lessons to be Learned From Two Cases
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 70-72)
Juguler Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Gelişen Horner Sendromu: Olgu Sunumu
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 28-29)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1178
Derleme
Sepsis Yönetiminde Ne Değişti?
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 11-21)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.579
Stres Ülser Profilaksinin Yoğun Bakım Ünitesindeki Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansı Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 10-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.587
Yoğun Bakım Ünitesinde Malnütrisyon: Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Enfeksiyonlar için Önemli Bir Risk Faktörü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 36-42)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.591
Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Toplum Kökenli Pnömoni
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 25-30)
Olağandışı Durumlarda Yoğun Bakım Organizasyonu: Uzman Önerileri
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 49-52)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.11
Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 21-25)
Yoğun Bakımda Uyku: Var mı, Yok mu?
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 28-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1125
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 1-5)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1353
Plansız Ekstübe Olan Yoğun Bakım Hastalarında Reentübasyon Risk Faktörleri ve Reentübasyonun Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 10-13)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1436
Yetişkin Kritik Hastaların Nutrisyonel Monitorizasyonunda Nitrojen Dengesi: Prospektif Bir Gözlemsel Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 59-64)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1688
Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı ve Hemşirelik: Fenomenolojik Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 65-70)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1446
Orta Anadolu Bölgesi’ndeki Beş İlde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi ile İlgili Bilgi ve Tutumları
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 77-81)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1558
Üçüncü Basamak Karma Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Göstergelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 1-6)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1685
Yoğun Bakım Ünitelerinde Erken Mobilizasyonu ve Taburculuk Sonrası Fonksiyonel Durumu Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 12-17)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1718
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 25-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1840
Sepsis ve Septik Şok Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Kan Ürünü Replasman Sıklığı ve Türünün Mortalite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 40-45)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1619
Kritik Hastalarda Stres Hiperglisemi Sıklığı: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 46-50)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1602
Sosyal Güvenlik Kurumu Fiyatlandırma Politikası ile Sağlık Bakanlığı’nın Yoğun Bakım Standartları Sağlanabilir mi?
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 23-26)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.07
Yoğun Bakım Hastalarında Bası Yarası Gelişiminde Rol Oynayabilecek Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 9-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.03
Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükünün Belirlenmesi
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 21-24)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.352
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Terminal Dönem Hastaların Genel Özellikleri ve Maliyetleri
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.683
Türkiye’deki Üniversite ve Özel Hastanelerdeki Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Gücü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 5-10)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.408
Glisemik Kontrolün Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 1-7)
Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 8-11)
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
Yanık Hastalarda Enfeksiyon Etkenleri ve Mortaliteye Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.01
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Bir İnsülin İnfüzyon Tedavi Protokolünün Etkinliği
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 9-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.03
Yoğun Bakıma Kabul Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 59-62)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.13
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiopulmoner Resüsitasyon Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 40-44)
Yoğun Bakımda Kateter Nedenli İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önlemede Gümüş Kaplı İdrar Sondasının Etkinliği
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 45-47)
Critically Ill Surgical Patients Followed in a Medical Intensive Care Unit
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 60-62)
Yoğun Bakıma GİS Kanaması Tanısı ile Yatan Hastalar ile Yoğun Bakımda Stres Ülsere Bağlı GİS Kanaması Geçiren Hastaların Karşılaştırılması
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 63-69)
Yoğun Bakım Ünitesinde Karşılaşılan Dermatolojik Sorunlar ve Dermatoloji Konsültasyonu
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 1-3)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.541
Yoğun Bakım Ünitesindeki Stresörlerin Hasta ve Hemşireler Tarafından Algılanması
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 4-9)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.652
Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 1-5)
Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Mortalitesi: Yaş Risk Faktörü Mü?
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 26-29)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.667
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Nütrisyon Destek Tedavi Uygulamaları
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 30-35)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.660
Yoğun Bakımlardan Göğüs Hastalıkları Kliniğine Devir Alınan Olguların Prognozu ve Prognozu Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 29-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.07
Yoğun Bakımda Endotrakeal Entübasyon Komplikasyonları
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 39-43)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.09
Beyin Ölümü Olgularının Retrospektif Analizi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 23-26)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.595
Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Osilasyon Tekniği, Abdominal Cerrahi Hastalarında Pulmoner Komplikasyonları Önlemeye Katkı Sağlar Mı?
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 65-69)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.804
Atrial Fibrilasyonun Solunum Yetmezliği Hastalarının Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 32-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1482
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 83-88)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1260
Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalara ait Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Suşlarında Tür Dağılımının ve Antifungal Duyarlılıkların Araştırılması
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 49-52)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1050
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Trombositopeni Sıklığı ve Trombositopeni Gelişimini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 3-8)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.808
Bir Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesine Travma Dışı Nedenlerle Yatan Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 70-77)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.817
Yoğun Bakımda Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Hasta Yakınlarının Görüşleri
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 78-83)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.847
Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateterlerle İlgili Bilgi Düzeyleri
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 34-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.828
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Komplikasyonlarının ve İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 9-14)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.818
Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Kullanım ve Değişim Özellikleri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 53-56)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1179
Üçüncü Basamak Karma Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Kalite Göstergelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg ; : -)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1685
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 93-98)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1328
Hasta Yakınlarında Yoğun Bakım Algısı ve Memnuniyeti
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 57-61)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1231
Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanında Yeterli Beslenme Desteğinin Hasta Sonuçları Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 15-20)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.891
Farklı Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Yoğun Bakım Mortalitesi ile İlişkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 21-27)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1154
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kontrol Altına Alınmakta Güçlük Çekilen Mikroorganizmalar: Acinetobacter
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 44-47)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.930
Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 90-97)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.955
Hemşirelik Derlemesi
Akut Pankreatitli Hastaların Yoğun Bakım Ekibi Tarafından Erken Tanınması, Bakımı ve Taburculuk Eğitimi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 98-103)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.908
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018