E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
ARDS ile Seyreden H1N1 Tanılı Gebede Yüksek PEEP Uygulamanın Başarısı
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 73-75)
Mekanik Ventilatörden Ayrılamama Sürecinde Anksiyetenin Rolü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 43-46)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.342
Derleme
Yoğun Bakımda Trakeostomi ile Ventilatör İlişkili Pnömoni İlişkisi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 19-24)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1434
Özgün Araştırma
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
Yatak Başı Fonksiyonel Rezidual Kapasite Ölçümünün Myastenik Krizde Ekstübasyon Başarısının Tahminindeki Rolü: Prospektif Pilot Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 36-42)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.09
İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Adrenal Fonksiyonun Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 6-9)
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan, Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalığına Bağlı Gelişen Akut Solunum Yetmezlikli Hastaların Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 31-34)
Can Gastric Tonometry be Used to Determine Weaning Failure?
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 55-59)
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu (ECMO) Kullanımı: Klinik Deneyimlerimiz
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 6-9)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1418
Noninvazif Basınç Tekniklerinin Major Abdominal Cerrahi Olgularında Postoperatif Solunum Fonksiyonlarına Etkilerinin Karşılaştırılması
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 71-76)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1521
Mekanik Ventilasyon İlişkili Barotravma
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 39-43)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1496
Olgu Tartışması
Klinik Vaka Çözümlemesi: Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Uzamış Ventilatör Desteği ve Ventilatörden Ayırma
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 67-72)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1143
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018