E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Peripartum Kardiyomiyopati ve Solunum Yetmezliği
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 18-20)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.01
Derleme
Yoğun Bakım Ünitesinde Malnütrisyon: Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Enfeksiyonlar için Önemli Bir Risk Faktörü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 36-42)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.591
Stres Ülser Profilaksinin Yoğun Bakım Ünitesindeki Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansı Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 10-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.587
Yoğun Bakım Gerektiren Ağır Toplum Kökenli Pnömoni
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 25-30)
Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 21-25)
Yoğun Bakımda Uyku: Var mı, Yok mu?
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 28-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1125
Özgün Araştırma
Türkiye’de Bir İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde Akut Respiratuar Distres Sendromu ile İzlenen Hastaların Genel Özellikleri ve Bu Hastalarda Mortaliteye Etkili Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 19-22)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.06
Plansız Ekstübe Olan Yoğun Bakım Hastalarında Reentübasyon Risk Faktörleri ve Reentübasyonun Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 10-13)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1436
Üçüncü Basamak Merkezde Dahili Yoğun Bakım Hastalarının Prognozu
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 1-5)
Yanık Hastalarda Enfeksiyon Etkenleri ve Mortaliteye Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.01
Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Protokolü Uygulaması: Bir Yıllık Deneyim
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 35-39)
Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Kardiopulmoner Resüsitasyon Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 40-44)
Critically Ill Surgical Patients Followed in a Medical Intensive Care Unit
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 60-62)
Yoğun Bakıma GİS Kanaması Tanısı ile Yatan Hastalar ile Yoğun Bakımda Stres Ülsere Bağlı GİS Kanaması Geçiren Hastaların Karşılaştırılması
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 63-69)
Yoğun Bakımlardan Göğüs Hastalıkları Kliniğine Devir Alınan Olguların Prognozu ve Prognozu Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 29-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.07
Glisemik Kontrolün Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 1-7)
Yoğun Bakım’da Beyin Ölümü Kesin Tanı Süresinin Kısalmasının Organ Bağışı Oranlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 8-11)
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Terminal Dönem Hastaların Genel Özellikleri ve Maliyetleri
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.683
Türkiye’deki Üniversite ve Özel Hastanelerdeki Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Gücü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 5-10)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.408
Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta Mortalitesi: Yaş Risk Faktörü Mü?
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 26-29)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.667
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde Nütrisyon Destek Tedavi Uygulamaları
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 30-35)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.660
Beyin Ölümü Olgularının Retrospektif Analizi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 23-26)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.595
Atrial Fibrilasyonun Solunum Yetmezliği Hastalarının Yoğun Bakım Sonuçlarına Etkisi
(Yoğun Bakım Derg ; : -)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1482
Ventilatör İlişkili Pnömonide Değiştirilemeyen Risk Faktörleri ve Radyolojik Skorlamanın Prognostik Değeri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 44-48)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1194
Bir Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesine Travma Dışı Nedenlerle Yatan Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 70-77)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.817
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Trombositopeni Sıklığı ve Trombositopeni Gelişimini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 3-8)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.808
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 83-88)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1260
Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Kullanım ve Değişim Özellikleri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 53-56)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1179
Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanında Yeterli Beslenme Desteğinin Hasta Sonuçları Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 15-20)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.891
Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 93-98)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1328
Farklı Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire İş Yükünün Yoğun Bakım Mortalitesi ile İlişkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 21-27)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1154
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kontrol Altına Alınmakta Güçlük Çekilen Mikroorganizmalar: Acinetobacter
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 44-47)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.930
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 24.10.2017