E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
ARDS ile Seyreden H1N1 Tanılı Gebede Yüksek PEEP Uygulamanın Başarısı
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 73-75)
Mekanik Ventilatörden Ayrılamama Sürecinde Anksiyetenin Rolü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 43-46)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.342
Derleme
Stres Ülser Profilaksinin Yoğun Bakım Ünitesindeki Ventilatör İlişkili Pnömoni İnsidansı Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 10-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.587
Yoğun Bakımda Trakeostomi ile Ventilatör İlişkili Pnömoni İlişkisi
(Yoğun Bakım Derg ; : -)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1434
Özgün Araştırma
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Adrenal Fonksiyonun Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 6-9)
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan, Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalığına Bağlı Gelişen Akut Solunum Yetmezlikli Hastaların Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 31-34)
Can Gastric Tonometry be Used to Determine Weaning Failure?
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 55-59)
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilator İlişkili Pnömoni İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 34-38)
DOI: 10.5152/dcbybd.2011.08
Ventilatör İlişkili Pnömonide Değiştirilemeyen Risk Faktörleri ve Radyolojik Skorlamanın Prognostik Değeri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 44-48)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1194
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kontrol Altına Alınmakta Güçlük Çekilen Mikroorganizmalar: Acinetobacter
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 44-47)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.930
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 03.10.2017