E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Derleme
Kardiyak Arrest Öncesinde Kötüleşen Hastayı Tanımak: Öngörü Kriterleri ve Risk Faktörleri
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 16-20)
Özgün Araştırma
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Alevlenmesine Bağlı Solunum Yetmezliği Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitelerine Yatırılmış İleri Yaştaki Olgularda Mortalite Belirteçleri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 89-92)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1281
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018