E-ISSN 1309-6222
BENZER MAKALELER
Olgu Sunumu
Sitrat Toksisitesi ile Komplike Fulminan Wilson Hastalığı Olgusu
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 25-27)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1138
Derleme
Yoğun Bakım Hastasında Hemşirelik Bakımı
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 21-25)
Yoğun Bakım Ünitesinde Malnütrisyon: Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Enfeksiyonlar için Önemli Bir Risk Faktörü
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 36-42)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.591
Özgün Araştırma
Yoğun Bakım Ünitesindeki Stresörlerin Hasta ve Hemşireler Tarafından Algılanması
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 4-9)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.652
Yanık Hastalarda Enfeksiyon Etkenleri ve Mortaliteye Etkileri
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.01
Karma Yoğun Bakımda Yatan Cerrahi ve Dahili Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 5-8)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.02
Kritik Hastaların Ağız Hijyeninde Tek Başına Klorheksidin Gargara ve Klorheksidin Gargarayı Takiben Ağız Sekresyonlarının Vakumla Çekilmesinin Etkilerinin Karşılaştırması
(Yoğun Bakım Derg 2012; 3: 13-16)
DOI: 10.5152/dcbybd.2012.04
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan, Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalığına Bağlı Gelişen Akut Solunum Yetmezlikli Hastaların Sonuçları
(Yoğun Bakım Derg 2010; 1: 31-34)
Kronik Akciğer Hastalığı Olan Yoğun Bakım Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyon Daha Düşük Mortalite ile İlişkilidir
(Yoğun Bakım Derg 2011; 2: 12-15)
Yoğun Bakım Hastalarında Bası Yarası Gelişiminde Rol Oynayabilecek Risk Faktörlerinin Değerlendirmesi
(Yoğun Bakım Derg 2013; 4: 9-12)
DOI: 10.5152/dcbybd.2013.03
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Terminal Dönem Hastaların Genel Özellikleri ve Maliyetleri
(Yoğun Bakım Derg 2014; 5: 1-4)
DOI: 10.5152/dcbybd.2014.683
Pediyatride Sağlık Çalışanlarının Sorbitol Kaynaklı Diyare Hakkında Farkındalığı
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 14-18)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1454
Hacettepe Üniversitesi Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Gelişimi - 33 yıllık deneyim
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 77-82)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1234
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Atağında Cinsiyetin Fiziksel, Fizyolojik ve Klinik Özelliklere Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 27-33)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.744
Bir Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesine Travma Dışı Nedenlerle Yatan Hastaların Mortalitesini Etkileyen Faktörler
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 70-77)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.817
Yoğun Bakımda Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Hasta Yakınlarının Görüşleri
(Yoğun Bakım Derg 2015; 6: 78-83)
DOI: 10.5152/dcbybd.2015.847
Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Kullanım ve Değişim Özellikleri
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 53-56)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1179
Hasta Yakınlarında Yoğun Bakım Algısı ve Memnuniyeti
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 57-61)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.1231
Erişkin Yoğun Bakımda Entübe Hastalarda Beslenme Yetersizliğine Yol Açan Faktörler ve Zamanında Yeterli Beslenme Desteğinin Hasta Sonuçları Üzerine Etkisi
(Yoğun Bakım Derg 2016; 7: 15-20)
DOI: 10.5152/dcbybd.2016.891
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 15.02.2018