E-ISSN 1309-6222
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kritik Hastalarda Stres Hiperglisemi Sıklığı: Tanımlayıcı Kesitsel Çalışma
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 46-50)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1602
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018