E-ISSN 1309-6222
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Sepsis ve Septik Şok Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Kan Ürünü Replasman Sıklığı ve Türünün Mortalite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 40-45)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1619
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018