E-ISSN 1309-6222
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Torakoabdominal Aort Anevrizma Cerrahisinde Beyin Omurilik Sıvı Drenajının Sonuçları ve Yoğun Bakım Süreci
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 18-21)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1715
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018