E-ISSN 1309-6222
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Sürekli Renal Replasman Tedavisinde İlaç Kullanımı ve Doz Ayarlaması İçin Kullanılan Elektronik İlaç Bilgi Kaynaklarının Karşılaştırılması
(Yoğun Bakım Derg 2018; 9: 7-11)
DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1701
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 01.11.2018