E-ISSN 1309-6222
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Yüksek Doz Propafenon Alımı Sonrasında Başarılı İntravenöz Lipid Emülsiyon Tedavisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 82-85)
DOI: 10.5152/dcbybd.2017.1578
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği | Son Güncelleme: 28.05.2018